Parkourkurs Fysak Melkeplassen høst 2022

I Parkour handler det om å komme seg over hindrene man møter. Å ikke gå rundt. Kurset fokuserer på grunnleggende teknikker som vaulting for å komme seg over hindre, presisjonshopp mellom elementer og ikke minst fallteknikker. Det blir også lagt inn litt basistrening for styrke og bevegelighet tilpasset de ulike aldersgruppene. Instruktørene vil prøve å tilpasse kurset til ulike nivåer/ behov i gruppen og kan f.eks. dele inn i mindre grupper under treningen.

Kurset har base i innendørs Parkour-anlegg på Fysak Melkeplassen.
Tips: gå for lette og ledige klær og lette sko med god gummisåle (helst innesko). Husk drikkeflaske med vann.

Onsdager fra 28. september - 14 desember. (Med opphold i høstferien uke 41).

3. & 4. trinn: onsdager kl. 16:30 - 17:30
5. - 7. trinn: onsdager kl. 17:45 - 19:00
8. trinn og oppover: onsdager 19:15 - 20:30


På Fysak Melkeplassen
Pris: 400,- (/ Friplass / Aktivitetskort)

Friplass/ Aktivitetskort
Friplass er en ordning med gratis plasser som vil bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.
Kriteriet for å kunne melde seg på en Friplass, er at familiens generelle livssituasjon tilsier at en ikke har anledning til å betale for deltagelse (og ikke har aktivitetskort). Velges under "Priskategori" i skjemaet. Ved bruk av Aktivitetskortet må kort.nr. registreres i eget felt.
Både friplasser og påmeldinger med aktivitetskort registreres kun ved påmelding og informasjon om hvem som benytter dette er konfidensiell. Deles heller ikke med instruktører/ aktivitetsledere
.

Sted Fysak Melkeplassen


Beklager, påmeldingsfristen har gått ut eller arrangementet er fulltegnet.


Kontaktinformasjon:
Trond Økland
mob. 53039690Logo Deltager AS