Parkourkurs Fysak Vår 2018

Fredager kl. 17:00 - 19:00. 9. februar - 1. juni. (utenom i vinterferie og påskeferie). Pris: kr. 400,-. 12 år +

Begynner til mellomnivå. Kurset tar for seg grunnleggende ferdigheter og videreutvikling av disse. Det blir også en økt basistrening hver kursdag med styrke og bevegelse.


Sted Fysak Allaktivitetshus
Antall ledige plasser: 9


Fornavn *
Etternavn *
E-postadresse *
Gjenta e-post *
Priskategori *
Mob. tlf. nr. *
Fødselsdato *
Alderserklæring *
Bruk av bilder av påmeldte i informasjons-/ markedsføringsarbeid for Bergen Kommune/ Idrettsservice sitt aktivitetstilbud.
Bruk av bilder tatt i.f.m. aktiviteten
 *
 


Kontaktinformasjon:
Trond Økland
mob. 53039690